Το ραβδομυοσάρκωμα στα παιδιά αποτελεί έναν από τους κακοήθεις όγκους που ανάλογα με τον τύπο του (εντόπιση/επέκταση/ιστολογική ταυτότητα/ηλικία) μπορεί από εξειδικευμένους γιατρούς να αντιμετωπισθεί με εξαιρετική επιτυχία και υψηλότατα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης. Προϋπόθεση η σωστή γνώση και προετοιμασία με την ενδεδειγμένη προ και μετεγχειρητική χημειοθεραπεία, η λεπτομερής και σε υγιή όρια χειρουργική εξαίρεση του όγκου και η πιθανή επικουρική ακτινοθεραπεία.

Δείτε περισσότερα εδώ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65802/

https://emedicine.medscape.com/article/988803-treatment#d6