Αν και σπάνια, το συχνότερα χρησιμοποιούμενο αναλγητικό/αντιπυρετικό, παρακεταμόλη, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση που να εκδηλωθεί με δερματικό εξάνθημα του κορμού και των άκρων, ναυτία, κοιλιακό πόνο και ανορεξία. Γι’αυτό, παρακολουθείτε τα παιδιά σας όταν χορηγείτε οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα κι ενημερώνετε το γιατρό σας (αφού βέβαια διακόψτε άμεσα τη φαρμακευτική αγωγή που πιθανά προκαλεί το πρόβλημα).

https://www.lybrate.com/medicine/paracetamol