Μετατραυματικός αρτηριακός πριαπισμός

Μετατραυματικός αρτηριακός πριαπισμός στην παιδική ηλικία που αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Πόσο αξίζει να περιμένουμε;

Ο πριαπισμός ορίζεται σαν μια μη κανονική, επίμονη στύση, που δεν προκαλείται ούτε από σεξουαλικό ερεθισμό ούτε παραμένει μετά από εκσπερμάτιση και οργασμό. Η περίπτωση να συμβεί στην παιδική ηλικία είναι σπάνια και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με απότοκο τις δυσκολίες στη μελλοντική σεξουαλική λειτουργία. Υπάρχει ποικιλία αιτιολογικών παραγόντων, με συχνότερους, το τραύμα και τις αιματολογικές νόσους και νεοπλασίες. Το τραύμα στο περίνεο, όπως μπορεί να προκύψει μετά από παρατεταμένη έκθεση σε σκληρή σέλα ποδηλάτου, μπορεί να είναι μια αιτία πριαπισμού, όπως στην περίπτωσή μας. Το ερώτημα είναι πόσο μπορούμε να περιμένουμε και με ποια κριτήρια. Ο έμπειρος γιατρός με κλινικές δοκιμασίες κι εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να αναγνωρίσει τη βελτίωση ή μη της κατάστασης και να περιμένει μια εβδομάδα αρχικά μέχρι να παρέμβει επεμβατικά. Σε περίπτωση βελτίωσης η περίοδος 2-3 μηνών δείχνει ασφαλής, όσον αφορά την παρακολούθηση της κατάστασης του παιδιού. Παρόλα αυτά, η ποιότητα της στύσης είναι ένα καίριο ζήτημα που απασχολεί τον παιδοχειρουργό/παιδοουρολόγο, ειδικά όταν πρόκειται για νέους ασθενείς.